Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Vesivarastotilanne Pohjoismaissa on tällä hetkellä hieman normaalia heikompi vuoden ajankohtaan nähden.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnoissa lähipään tuotteiden hinnat ovat sahanneet ylös-alas. Tällä hetkellä ollaan suhteellisen alhaisella tasolla menneeseen kesään verrattuna. Ensi vuoden tuotteen hinta on jokseenkin sama kuin kuukausi sitten.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat kuukaudessa noin 8 %. Hiilen hinnat ovat jokseenkin samat kuin kuukausi sitten, öljyn hinta on laskenut noin 5 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero on suuri, syyskuulla noin 16 eur/MWh, samoin ensi vuoden aluehintajohdannaisen hinta on korkea, noin 8 eur/MWh.

Ydinvoima käy tällä hetkellä noin 90 % teholla. Suomen voimaloiden vuosihuollot on tehty.

Spot-kaupan hintataso heilui 24 - 90 eur/MWh välillä Suomessa viimeisen neljän viikon aikana vuorokausikeskihintana tarkastellen.

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.