1. Rekisterinpitäjä

Sallila Energia Oy
Y-tunnus: 0132029-2
Osoite: Loimijoentie 65, 32440 Alastaro
Puhelin: 02 76 431 www.sallila.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Hällfors, kehityspäällikkö
matti.hallfors@sallila.fi
Puhelin: 02 764 3282

3. Rekisterin nimi

Sallila Energia -konsernin asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään Sallila Energian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden tuottamista, asiakassuhteiden hoitamista ja ylläpitoa, laskutusta, palveluiden käytön tutkimista ja palveluiden edelleen kehittämistä, asiakaslehden tilausten hoitamista, suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimuksia varten.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Sallila Energian alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Sallila Energia voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja katuosoitteet sekä muut yhteystiedot, henkilötunnus, kieli ja kotimaa
 • Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
 • Asiakasryhmittely- ja asiakastyyppitiedot, kuten asumismuoto, asiakasryhmä
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus-, vakuus- ja perintätiedot
 • Asiakaspalvelupuhelinnumeroihin saapuvien puheluiden tallenteet enintään 12 kk:n ajan sisältäen tiedot vastaanottajasta (asiakaspalvelija), soittajan puhelinnumerosta ja kellonajasta sekä äänitallenteen puhelun sisällöstä
 • Chat-keskustelujen tallenteet enintään 12 kk:n ajan sisältäen käytyjen keskustelujen sisällön ja ajankohdan
 • Sallila Energian Internetpalveluja ja sisältöjä käytettäessä tiedot asiakkaan vierailuajankohdasta, sivuston käytöstä, IP-osoitteesta, selaimesta ja käyttöjärjestelmästä
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, käytettäessä Sallila Energian palveluja kuten asiakaspalvelukanavia, sähköisiä palveluja, kilpailuja ja kampanjoita tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Rekisterissä olevia tietoja voidaan lainsäädännön niin salliessa päivittää väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Sallila Energia voi täydentää, korjata ja/tai poistaa vanhentuneita, virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja oma-aloitteisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sallila Energia ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Sallila Energia voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja alihankkijoilleen kohdan 4. mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle muun lainsäädännön sen salliessa henkilötietolain 22 §, 22a § ja 23 § mukaisesti. Sallila Energia huolehtii aina riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa.

Rekisteriä, joka ei ole sähköisessä muodossa, säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sallila Energia Oy / Hällfors
Loimijoentie 65
32440 Alastaro

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisteröityä koskeva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sallila Energia Oy / Hällfors
Loimijoentie 66
32440 Alastaro

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tällaiset kiellot voi esittää asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse:

Sallila Energia Oy
Loimijoentie 65
32440 Alastaro
asiakaspalvelu@sallila.fi

Pykälien 10, 11 ja 12 mukaiset pyynnöt voidaan myös esittää Sallila Energia Oy:n pääkonttorilla.

Sallila Energia pitää itsellään oikeuden päivittää tai muuttaa tätä selostetta tarpeen mukaan palveluiden kehittyessä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutstumaan tähän selosteeseen säännöllisesti.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä mm. sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla. Käyttäjän jatkettua sivuston selaamista hänelle annetun informaation ja tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen.

Evästeiden käyttö

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Keräämme evästeiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin, istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käyttötarkoitukset

Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty mainonta on tarkoituksenmukaisempaa ja käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöityä.

Sivustolta kerättyjä kohderyhmätietoa voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota käyttäjälle mainontaa, jonka arvioidaan olevan todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa.

Evästeiden käyttötarkoitukset

 • Kirjautumistietojen muistamiseen
 • Viimeksi vierailemiesi paikkojen muistamiseen
 • Tekemiesi valintojen ja asetusten muistamiseen
 • Google Analytics -analytiikkapalvelun kävijäseurantaan

Lisätietoja Googlen evästeistä saat sivulta Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa.

Vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai selata sivustoja yksityisellä selauksella ("Private Browsing", "Incognito" tai "InPrivate") niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla. Huomioithan kuitenkin, että monet internet-sivustot eivät toimi kunnolla ilman evästeitä.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin verkkoselaimeen tallennettu tunniste sekä siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen. Lisätietoja evästeiden poistamisesta ja estämisestä saa käyttämäsi selaimen valmistajan ohjeista.

Voit kieltäytyä kolmansien osapuolien mainonnan kohdentamisesta Your Online Choices – sivustolla.

Huomioithan, että evästeisiin liittyvät valinnat ovat selainkohtaisia eli jos käytössäsi on useampi selain ja/tai päätelaite, joudut tekemään valinnat niiden osalta yksitellen.

Käytetyt evästeet

Google Analytics

Google Analyticsin evästeet ovat kolmansien osapuolien käytettävissä.

 • _ga / kesto 2 vuotta / Käytetään käyttäjän tunnistamiseen.
 • _gid / kesto 24 tuntia / Käytetään käyttäjän tunnistamiseen.
 • _gat / kesto 1 minuutti / Käytetään pyyntöjen määrän rajoittamiseen. Jos Google Analytics on asetettu Google Tag Managerin kautta, keksin nimi on _dc_gtm_<property-id>.
 • _gac_<property-id> / kesto 90 päivää / Käytetään kampanjoiden seuraamiseen.

Lähde https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage