Alkuvuoden 2021 näkymät sähkömarkkinoilla

Sähkön spot-hinnat olivat alkuvuodesta suunnilleen normaalin talven tasolla, ehkä hivenen korkeammalla. Kevään edetessä hinnat ovat vaihdelleet. Normaalista poikkeavaksi voidaan sanoa koko alkuvuoden ajan toteutunut aluehintaero systeemihinnan ja Helspot-hinnan välillä. Toteuma on huomattavasti alhaisempi kuin johdannaistuotteiden hintanoteeraukset loppuvuodesta. Lähitulevaisuuden Suomen alueen spot-hintaennuste on noin 45 eur/MWh. Hintaa pitää korkeahkona ydinvoimaloiden vuosihuollot. Hintaa alaspäin painavana tekijänä vaikuttavat lisääntyvä tuulivoimatuotanto ja hyvä vesitilanne.

Johdannaishinnat

Johdannaismarkkinoilla systeemihintaisten tuotteiden hinnat ovat nousseet ja aluehintaerotuotteiden hinnat ovat laskeneet selvästi alkuvuoden aikana. Kokonaishinnat ovat nousseet jonkin verran.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta on viime aikoina noussut selvästi, tällä hetkellä hinta on noin 50 eur/t, Co2. Hinnan nousuun vaikuttaa sekä tiukentuneet päästötavoitteet että markkinoille mukaan tulleet isot spekulatiiviset kaupankävijät. Myös kaasun ja öljyn hinnat ovat nousseet, mutta selvästi maltillisemmin kuin päästöoikeuden hinta. Brent-laatuisen öljyn hinta on nyt noin 68 USD/barrell.

Sys- ja helspot-tuotteiden hintakehitys 2020 ->, Eur/MWh
HelSpot hintakehitys 2020 - 2021, Eur/MWh

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.