Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Vesivarastotilanne Pohjoismaissa on vahvistunut selvästi runsaiden sateiden johdosta.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat laskivat lähipäässä jopa 40 % ja lähimpien vuosituotteiden hinnat 14-20 % edellisestä kuukaudesta. Toisaalta Suomen aluehinnat ovat nousseet voimakkaasti.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat noin 3 %. Hiilen hinta lähikvartaalin osalta laski noin 7,5 % ja öljyn hinta noin 15,5 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero systeemihintaan nähden kasvoi ja EPAD-tuotteiden hinnat nousivat kesän kvartaalien osalta 82-106 %.

Ydinvoima käy tällä hetkellä 100 % teholla. Sähkön tuonti Venäjältä Suomeen on vaihdellut.

Tuulivoiman tuotanto on edelleen ollut runsasta ja Suomen aluehinta meni ensimmäistä kertaa hieman negatiiviseksi muutamalla yön tunnilla 10.2.2020. Lauhasta säästä johtuen sähkön kulutus on ollut alhaista ja sen myötä myös spot-hinnat.

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.