Hyytävät pakkaset aiheuttivat piikkejä sähkön hinnoissa ennätyslämpimän vuoden jälkeen. Sähkömarkkinat ovat jo nyt reagoineet polttoaineiden hintojen nousuun. Hiilen, kaasun ja öljyn hintojen odotetaan edelleen nousevan sään kylmetessä muuallakin Euroopassa. Päästöoikeuksien hinnat ovat myös olleet nousussa kiivihiilen kysynnän kasvaessa, ja niiden odotetaan pysyvän edelleen korkealla.

Ratkaisevaa hintakehityksen kannalta on myös vesitilanteen kehittyminen tulevien kuukausien aikana. Sään kylmetessä, sateet tulevat lumena. Tällöin vesialtaat eivät täyty samaan tahtiin kuin sateiden tullessa vetenä. Silloin vesi varastoituu lumeen, joka keväällä sulaessaan osittain täyttää sitten taas vesialtaita.

Mikäli sateita saadaan vähintään vuodenaikaan nähden normaalisti, tuulivoimaa on tarjolla normaalisti, ydinvoimalat toimivat moitteettomasti eikä tuontisähkön siirroissa ei ole ongelmia, sähkön hintojen ei odoteta nousevan kuitenkaan kovinkaan paljon.

Johdannaishinnat

Tukkumarkkinoilla systeemijohdannaisten hinnat olivat lokakuun alkupuolelta marraskuun jälkipuoliskolle jyrkässä laskussa. Pääasiallinen syy laskuun löytyy leudosta ja runsassateisesta säästä sekä leutoa talvea lupailleista pidemmistä sääennusteista. Marraskuun loppupuolella hintatasoon saatiin kuitenkin korjaus, joka lähti liikkeelle Keski-Euroopan säänkuvan viilenemisestä sekä päästöoikeuden hinnan tasaisena jatkuneesta noususta, joka jatkui aina tammikuun alkupuoliskolle.

Joulunpyhien jälkeen pidemmät sääennusteet alkoivat ennakoida suursäätilan muutosta ja Skandinaviaan jopa normaalia kylmempää tammikuuta. Vuodenvaihdetta kohti ja edelleen tammikuun alussa systeemi-johdannaishinnat nousivatkin jyrkästi. Nousua vauhdittamassa oli kivihiilen ja varsinkin maakaasun hintojen jyrkkä nousu.

Historiallisen runsaassa vesitilanteessa markkinoiden erityinen mielenkiinto on ollut kylmemmän jakson kestossa. Vaikka väliin tammikuussa onkin saatu myös lauhempaa ilmaa, kirjoitushetkellä odotukset jopa normaalia kylmemmän talvisään jatkumisesta ovat vähintään helmikuun puoliväliin. Pidempi kylmä ja vähäsateinen jakso olisi omiaan normalisoimaan pohjoismaista vesitilannetta ja samalla tukemaan johdannaishintoja.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta oli nousussa koko joulukuun. Eurooppa-neuvosto päätti joulukuun kokouksessa 55 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2030. Tämä on selvä kiristys aiempaan tavoitteeseen ja viittaa siihen, että päästöoikeuden hinnassa voisi olla nousupainetta tulevina vuosina. Joulukuun hinnannousuun vaikutti myös Manner-Euroopan normaalia kylmempi ja vähätuulisempi sää.