Tämän vuoden keväällä teimme jakeluverkossa helikopteritarkastuksia ja keilasimme puustoa laserin avulla. Tämän tarkastuksen perusteella suoritetaan helikopteriraivauksia, jotta sähkönjakelusta saadaan entistä luotettavampaa.

Helikopteriraivausta tehdään säiden ehdoilla ja vain valoisaan aikaan.

Raivaukset alkoivat 110 kV johtokatujen reunapuiden latvasahauksella Huittisissa ja Loimaalla. Tällä tavalla saadaan reunapuiden osalta pois se osa, joka saattaisi ylettyä puun kaatuessa sähkölinjaan ja aiheuttaa näin vian sähkönjakeluun. Latvasahauksessa kopterissa on vaakasaha, jolla saadaan helposti katkaistua puiden latvat oikeaan mittaan.

Kun 110 kV linjakadut on raivattu, ovat vuorossa 20 kV johtokatujen reunapuiden oksistojen sahaukset, jolloin oksien aiheuttamia vikoja saadaan vähennettyä. Ensin sahataan Huittisissa, ja tämän jälkeen sahaukset jatkuvat Punkalaitumella. Tässä sahauksessa saha on pystyssä ja pyrimme poistamaan oksat, joiden poistaminen maasta on melkein mahdotonta. Raivauksen yhteydessä sähköasentajia liikkuu linjojen läheisyydessä varmistamassa turvallisuutta ja poistamassa oksia vääristä paikoista.

Helikopteriraivaukset kestävät arvioiden mukaan marraskuun alkupuolelle saakka. Työn suorittaa yhteistyökumppanimme Heliwest.