Yritysten käytössä olevien rakennusten energian käyttö kattaa huomattavan osan energiankulutuksesta Suomessa, ja esimerkiksi kiinteistösähkön osuus teollisuusrakennuksen koko kulutetusta sähköenergiasta voi nousta jopa yli 60 prosentin. Energiatehokkuustoimenpiteitä suunniteltaessa on tärkeää tietää oma lämmön- ja sähkönkulutusprofiilinsa. Tämä tieto varmistaa, että energiatehokkuustoimet kohdistuvat kaikkein merkittävimpiin kuluttajiin.

Nykypäivänä on mahdollista, että rakennukset itse asiassa tuottavat joinakin ajankohtina enemmän energiaa kuin kuluttavat; hyvänä esimerkkinä aurinkosähköjärjestelmät. Silloin ratkaisutoimenpiteiden kohdistaminen on monimutkaisempaa, koska pelkän ratkaisun lisäksi on mietittävä ratkaisuja aikajanalla parhaiden energian käytön tehostamistulosten saavuttamiseksi.

Oman energiankäytön tehostamisessa on edelleen tärkeää vertailla omia kokonaisenergiankulutuksiaan, esimerkiksi tutkimalla sähkönkulutusprofiileja eri vuosien välillä tai perehtymällä vastaavien yritysten rakennusten toteutuneisiin tai tyypillisiin kulutuslukemiin. Keskeistä on lisäksi energiankulutuksien mittaamiseen liitetty aktiivinen seuranta ja mahdollisiin poikkeamiin reagointi. Rakennuksen kuluttaman sähkön lisänä on huomattava seurata aiemmin mainitun oman aurinkosähköjärjestelmän tuotantoa sekä esimerkiksi sähköauton lataukseen ja ilmalämpöpumpun käyttöön liittyvää kulutusta (ja tarpeen mukaan liitettyä alamittaria).

Energiatehokkuussopimus sitouttaa parannuksiin

Oman energiatehokkuuden lisäämiseksi yritysten on mahdollista liittyä vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin. Liittyessään energiatehokkuussopimukseen yritys sitoutuu samalla toteuttamaan toimenpideohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Energiatehokkuussopimuksen hyötynä yritykselle on systemaattinen energiankäytön seuranta ja jatkuva, suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen.

Sallila Energia on ollut mukana energiatehokkuussopimuksissa vuodesta 1998 lähtien ja on siitä lähtien aktiivisesti toteuttanut toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi.

Sallila Energiassa autamme mielellämme asiakkaitamme tutustumaan omaan sähkönkulutusprofiilinsa ja sitä kautta tehostamaan omaa energian käyttöä. Uudet ratkaisut, kuten aurinkovoimala, sähköautojen lataus, lämpöpumput (lämmitys & jäähdytys) vaikuttavat sähkön kokonaiskulutukseen ja on hyvä välttää näistä johtuvia sähkönkulutusyllätyksiä. Kerromme myös mielellään kokemuksistamme ja oppimastamme energiatehokkuussopimuksista lisää!