Mitä sähköpula tarkoittaa?

Sähköpula syntyy, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu. Jotta sähköjärjestelmän toiminta saadaan varmistettua, voidaan äärimmäisessä tilanteessa joutua katkaisemaan sähköjä alueellisesti, jotta saadaan varmistettua sähköjärjestelmän toiminta.

Mahdollista sähköpulaa ja sähkönjakelun rajoituksia varten on kantaverkkoyhtiö Fingridillä sekä paikallisilla sähköverkkoyhtiöillä suunnitelmat sekä valmistellut ja harjoitellut toimenpiteet. Fingrid antaa paikallisille sähköverkkoyhtiöille tiedon irti kytkettävän tehon määrästä. Paikallinen sähköverkkoyhtiö toteuttaa tämän jälkeen sähkönjakelun irtikytkennän kiertävinä katkoina omalla vastuualueellaan.

Yksittäisen sähkökatkon pituus on noin kaksi tuntia. Katkoja voidaan joutua tekemään samalle alueella useammin kuin kerran, mutta kahden sähkökatkon välissä on aina useampi tunti aikaa. Katkojen toteuttaminen aloitetaan Fingridin käskystä ja katkoja jatketaan siihen asti, kunnes Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättyneen.

Tyypillisesti Fingrid Oyj saa tiedon seuraavasta vuorokaudesta edeltävänä iltapäivänä. Mikäli kulutusennuste osoittaa tilanteen kiristyvän, antaa Fingrid ilmoituksen "sähköpula mahdollinen". Tällöin jakeluverkonhaltijat, kuten Sallila Sähkönsiirto Oy, nostavat valmiuttaan nopeillekin sähkön rajoitustoimille. Näille toimille Sallila Sähkönsiirto Oy on päivittänyt sähköpulaohjeistuksensa Fingridin ohjeistuksen mukaiseksi.
"Sähköpulan riski suuri" -ilmoitus tarkoittaa tilanteen kiristyneen ja Fingrid on jo joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia ja häiriöreservejä. Tässäkään tilanteessa eivät verkkoyhtiöt vielä rajoita sähkön kulutusta.
"Sähköpula" katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Milloin sähköpula on todennäköisin?

Sähköpula voi muodostua tilanteessa, jossa Suomessa on ollut pitkään useampi aste pakkasta.

Sähköpula saattaa muodostua erittäinkin nopeasti kireässä tehotilanteessa, esim. ison tuotantolaitoksen vikaantuessa tai jonkin ison sähkönsiirtoyhteyden pettäessä.

Sähköpula ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin kulutuspiikkeihin. Sähköntarve on yleensä suurimmillaan arkiaamuina klo 6–10 ja alkuiltaisin klo 17–19.

Miten sähkön käyttäjä voi omilla toimillaan helpottaa sähkön tiukkaa tehotilannetta?

Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöä. Erityisen tärkeää on vähentää sähkönkäyttöä sellaisina ajankohtina, kun on ennakkoon tiedotettu kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta. Sähköpula ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin kulutuspiikkeihin. Sähköntarve on yleensä suurimmillaan arkiaamuina klo 6–10 ja alkuiltaisin klo 17–19. Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on vaikutusta, kun suuri määrä ihmisiä osallistuu.

Miten saan tiedon sähköpulaan liittyvästä sähkökatkosta?

Tiedotuksesta sähköpulan eri vaiheissa vastaa Fingrid yhdessä Työ- ja Elinkeinoministeriön kanssa. Erityisesti kylminä pakkaspäivinä kannattaa seurata valtakunnallisia uutisia.

Sähköpulan vaatimista sähkökatkoista Sallila pyrkii aina tiedottamaan ennakkoon. On kuitenkin syytä huomioida, että ennakkotiedotus sähkökatkosta ei aina onnistu, jos käsky rajoittaa sähkönkäyttöä tulee Findgriltä lyhyellä varoitusajalla (alle 15 min). Sallila tiedottaa tilanteesta omilla kotisivuilla sallila.fi sekä Facebookissa ja mahdollisuuksien mukaan Instagramissa.

Millaiset kohteet rajataan sähkökatkojen ulkopuolelle?

Katkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot kuten sairaalat.

Joitakin kriittisiä sähkönkäyttäjiä voi mahdollisesti joutua irtikytkennän kohteiksi, sillä sähkökatkot joudutaan toteuttamaan laajoina ryhminä, joissa katkaistavia kiinteistöjä ei ole mahdollista valita yksilöllisesti. Lisäksi jos sähköpulan kesto on ajallisesti pitkä tai rajoituksen määrä on suuri, voi tulla tarve laajentaa katkojen kohteeksi joutuvaa asiakasmäärää.

Osa kriittisistä toimijoista on varautunut omilla varavoimakoneilla, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla sähköverkosta.

Miten varaudun sähköpulaan liittyviin sähkökatkoihin ennakolta?

Mieti jo etukäteen, miten toimit, jos sähköt olisivat poikki kahden tunnin ajan.

Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulasta johtuen, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa sähkökatkot voivat olla huomattavasti pidempiä kuin sähköpulan aikana mahdollisesti toteutettavat sähkökatkot.

Varaa ja ylläpidä kotivaraa, jossa on ruokaa ja juotavaa. Yleisen ohjeen mukaan jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin 72 tuntia. Ohjeita varautumiseen saat mm. 72 tuntia -sivustolta 72tuntia.fi.

Pidä puhelimesi ja muut tietotekniset laitteesi ladattuina ja hanki muutamia varavirtalähteitä.

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa ja toiminta on suunniteltu ja harjoiteltu ennakkoon.

Tilaa Sallila Sähkönsiirron Keskeytysvahti-palvelu, jonka kautta saat tiedot sähkökatkoista Sallila Sähkönsiirron jakelualueella. Lähetämme tiedotteet toivomallasi tavalla joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai molemmilla. Keskeytysvahdin voit ottaa käyttöön Online-palvelussamme tai tilaamalla sähköpostilla asiakaspalvelu@sallila.fi.

Mitä minun pitää tehdä sähkökatkon aikana?

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa.

Sammuta päälle jääneet sähkölaitteet, kuten liesi, kahvinkeitin ja sauna. Voit jättää esimerkiksi yhteen huoneeseen valot päälle, niin tiedät milloin sähköt palaavat.

Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista, etteivät elintarvikkeet ala lämmetä.

Vältä ikkunoiden ja ulko-ovien aukipitämistä, ettei asunto ala kylmetä.

Sähköverkkoyhtiöön ei tarvitse olla yhteydessä sähköpulaan liittyvissä sähkökatkoissa.

Mitä minun pitää tehdä sähköpulaan liittyvän sähkökatkon jälkeen?

Älä kytke kaikkia sähkölaitteita päälle heti sähköjen palattua. Sähköpulatilanne voi olla edelleen käynnissä, ja sähkökatkoja kierrätetään muilla sähkönkäyttäjillä. Sähkön säästäminen on muutenkin kannatettavaa.

Tarkista sähkölaitteet, ettei esimerkiksi liesi tai sauna jäänyt sähkökatkon alkaessa päälle.

Mitä jos putket jäätyvät tai pakastin sulaa sähköpulaan liittyvän sähkökatkon takia?

Sähköpulassa sähkökatko kestää kerrallaan noin puolitoista tuntia, jonka jälkeen sähköt palautetaan keskeytysten jatkuessa muualla, siihen asti, kunnes sähköpulatilanne on ohi. Toimintatavalla pyritään estämään kiinteistöjen liiallinen jäähtyminen ja vaurioiden syntyminen (esim. putkien jäätyminen). Myöskään pakastin ei kahdessa tunnissa ala sulaa, ellei sen ovea availe tarpeettomasti.

Kuka korvaa, jos sähköpulaan liittyvä sähkökatko aiheuttaa minulle vahinkoja?

Sähkömarkkinalain perusteella asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos sähkönjakelussa on virhe. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa kyse ei kuitenkaan ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, koska sähkökatko johtuu paikallisen sähköverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä. Sähköpulan vuoksi tehtävistä katkoista ei siis makseta korvauksia.

Sähköjen katkeaminen ja päälle kytkeminen ei saisi rikkoa sähkölaitteita, vaan standardin mukaan sähkölaitteiden on kestettävä sähkökatkot.

Lyhyen, muutaman tunnin sähkökatkon aikana jääkaappi ei ehdi lämmetä eikä pakastin ala sulaa, kunhan niiden ovia ei availe tarpeettomasti.

Sähkökatkojen aiheuttamista niin kutsutuista välillisistä vahingoista, kuten ansionmenetyksestä töiden keskeytyessä, ei makseta vahingonkorvauksia.

Miten tilaan tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteet sähkökatkoista?

Keskeytysvahti-palvelusta saat tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteet sähkökatkoista Sallila Sähkönsiirron jakelualueella. Lähetämme tiedotteet toivomallasi tavalla joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai molemmilla. Tilaa Keskeytysvahti Online-palvelussamme tai sähköpostitse asiakaspalvelu@sallila.fi.

Mistä saan tietoa sähkökatkoista?

Keskeytyskartta:
Sähköverkkomme ajantasaisen tilanteen näet aina keskeytyskartallamme Jakeluverkon tila

Kartasta näkee sekä tahattomat sähkökatkot eli vikakeskeytykset että suunnitellut sähkönjakelun keskeytykset, jotka johtuvat verkon rakentamisesta tai kunnossapidosta. Kartta on reaaliaikainen.

Verkkosivut:
Tiedotamme sähköpulatilanteesta kotisivuillamme sallila.fi

Sosiaalinen media:
Tiedotamme sähköpulatilanteesta Facebookissa ja mahdollisuuksien mukaan Instagramissa.
Pystyt näkemään julkaisumme sosiaalisessa mediassa, vaikkei sinulla olisi kyseisiin palveluihin omia käyttäjätunnuksia.

Tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteet:
Keskeytysvahti-palvelusta saat tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteet sähkökatkoista Sallila Sähkönsiirron jakelualueella. Lähetämme tiedotteet toivomallasi tavalla joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai molemmilla. Tilaa Keskeytysvahti Online-palvelussamme tai sähköpostitse asiakaspalvelu@sallila.fi

Seuraa myös valtakunnallisia uutisia ja Energiasäätä

Linkkejä:
Fingrid.fi/sahkopula
Motiva.fi
Astettaalemmas.fi
72tuntia.fi